Procedura reklamacji

Jak rozpocząć procedurę reklamacyjną?

Procedurę reklamacyjną rozpoczynamy od zgłoszenia przez klienta reklamacji poprzez:

 1. Wypełnienie formularza reklamacyjnego (w formie on-line)
 2. Dołączenie faktury zakupu urządzenia

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem serwisu:

 • numer tel. +48 58 627 57 28
 • adres serwis@flowair.pl
 • adres pocztowy:

  Dział Serwisu
  FLOWAIR Sp. J.
  ul. Chwaszczyńska 135
  81- 571 Gdynia

Co dalej, czyli etapy procedury reklamacyjnej

 1. Dział Serwisu weryfikuje zgłoszenie, powiadamia klienta o przyjęciu zgłoszenia oraz nadaje mu numer. Do każdej reklamacji podchodzimy w sposób indywidualny dlatego serwisant przedstawia propozycję dalszego postępowania w sprawie - może skierować do naprawy Autoryzowany Serwis (gazowe nagrzewnice ROBUR), lub poprosić o odesłanie towaru do FLOWAIR.
 2. Reklamowany towar klient odsyła na koszt FLOWAIR za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej. Serwisant FLOWAIR jest zobowiązany do poinformowania klienta o nazwie przewoźnika.
 3. Klient zobowiązany jest do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu lub gdy go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie.
  Prosimy o dołączenie do przesyłki wymaganych dokumentów, ich brak lub nienależyte wypełnienie bez dokładnego opisu usterki, adresu zwrotnego i numeru telefonu do osoby kontaktowej utrudni rozpatrzenie reklamacji. Przesyłki zawierające protokoły reklamacyjne bez wypełnionych pól ułatwiających identyfikację nadawcy mogą zostać odrzucone w procesie serwisowym. Przy nadawaniu paczki w firmie kurierskiej prosimy o czytelne i dokładne (najlepiej drukowanymi literami) wypełnienie listu przewozowego oraz zachowanie jego kopii.
 4. W przypadku bezzasadnej reklamacji klient zostanie obciążony kosztami transportu oraz kosztami manipulacyjnymi związanymi ze zdiagnozowaniem reklamowanego towaru.

WYPEŁNIJ FORMULARZ REKLAMACJI:

zwrot